Eerste drie statushouders ondertekenen participatieverklaring

HOOGERHEIDE – Op een speciale bijeenkomst in de Raadszaal/kapel van het gemeentehuis ondertekenden de eerste drie statushouders die het volledige gemeentelijke participatietraject doorlopen hebben hun participatieverklaring.


Achmed, Thaer en Nesren, alle drie uit Syrië afkomstig, hebben als eerste statushouders in de gemeente Woensdrecht het volledige gemeentelijke participatietraject doorlopen. Eén van de middelen die daarvoor ingezet is, is de ‘strippenkaart’. Een kaart met daarop een aantal activiteiten die doorlopen moesten worden zoals bepaalde workshops volgen en aan activiteiten meedoen.
De in de gemeente Woensdrecht gebruikte strippenkaart wordt in het factsheet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten genoemd als één van de dertien inspirerende voorbeelden om de integratie van nieuwkomers in Nederland te bevorderen.

Na een korte toespraak door burgemeester Adriaansen en wethouder Van der Beek tekenden alle drie de statushouders hun participatieverklaring.
Van der Beek prees ook de initiatieven vanuit de Woensdrechtse bevolking om de integratie en participatie te bevorderen, zoals de activiteiten in de protestantse kerk, de bowling avond voor statushouders en bijvoorbeeld het samenwerken aan de rommelmarkt in Huijbergen.

De drie statushouders tekenen er in de participatieverklaring voor, dat ze kennis hebben genomen van de waarden en spelregels in de Nederlandse samenleving en dat ze deze respecteren en dat ze actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving. Waarden die genoemd worden in de verklaring, zijn zaken die te maken hebben met vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

Nadat Nesren haar participatieverklaring had getekend bedankte ze Dimphie van der Vliet en Nick Jansen van het BWI voor de hulp die ze gekregen.

v.l.n.r. Wethouder van der Beek, burgemeester Adriaansen, Thaer Hassoum, Dimphie van der Vliet, Achmed Eid, Nick Jansen en Nesren Sadeea.

Het ondertekenen van de participatie verklaring is een mijlpaal maar geen eindstation. Statushouders kunnen twee jaar lang op hulp en begeleiding van het BWI rekenen. Zaken waar aan gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld een hoger niveau van inburgeren, betere kennis van de Nederlandse taal, helpen met maken van een CV en ‘competence cards’ en dergelijke.
Als statushouders na deze twee jaar nog hulp nodig hebben kunnen ze terecht bij de reguliere ondersteuning van het voorzieningenteam.

You may also like...