Gemeenten werken samen bij huisvesting voor vluchtelingen en statushouders

HOOGERHEIDE – De colleges van de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen en Steenbergen gaan samenwerken bij de huisvesting voor vluchtelingen en statushouders.

2016-05-18_Hoo_vluchtelingen_000
Eind maart verzocht de commissaris van de Koning, de heer Van de Donk, de vijf genoemde gemeenten, om als ‘subregio Brabantse Wal’ 832 plekken voor noodopvang voor vluchtelingen en 558 voor statushouders te realiseren. Ook de overige Brabantse gemeenten ontvingen een dergelijk verzoek met de vraag om deze maand te laten weten hoe de gemeenten met het verzoek omgaan. De volgende verdeelsleutel voor onze subregio werd gemaakt:

2016-05-18_Hoo_vluchtelingen_001

Hoe worden de vluchtelingen en statushouders verdeeld
In de afgelopen periode zijn de colleges van burgemeester en wethouders tot de conclusie gekomen dat niets doen geen optie was en ze voor een gedeelde uitdaging stonden. Deze positieve instelling van de gemeentebesturen heeft er toe geleid dat zij het probleem gezamenlijk gaan aanpakken.

De colleges van Bergen op Zoom en Roosendaal willen huisvesting van vluchtelingen in de vorm van noodopvang op zich nemen. Deze gemeenten zullen minder statushouders opnemen dan gepland voor 2016 huisvesten. De colleges van Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht willen juist extra statushouders huisvesten maar deze gemeenten gaan dus geen noodopvang regelen. Dat maakt de verdeling van vluchtelingen en statushouders als volgt:

2016-05-18_Hoo_vluchtelingen_002

De coördinerend burgemeester van de subregio Brabantse Wal, Jacques Niederer stelt: “Niets doen is geen optie. Iedere gemeente heeft een taak om bij te dragen om deze mensen een dak boven hun hoofd te geven. Wie niet meehelpt, verplaatst de vraag naar een andere gemeente. Zo willen we niet met vluchtelingen en statushouders omgaan, en ook niet met elkaar als gemeenten. Het uitgangspunt is dan ook, dat iedere gemeente zich maximaal inspant en alle mogelijke creativiteit inzet om de taakstelling te halen.”

 

De gemeente Woensdrecht
Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht heeft besloten in te stemmen met deze verdeling voor de opvang van asielzoekers en statushouders binnen de subregio Brabantse Wal.

Uit inventarisatie is gebleken dat voor kleinschalige opvang van vluchtelingen in Woensdrecht geen locaties beschikbaar zijn. Voor langdurige en echt grootschalige opvang is bestuurlijk geen draagvlak. Vandaar de keuze van de gemeente Woensdrecht voor de opvang van extra statushouders in plaats van vluchtelingen.

Volgens burgemeester Steven Adriaansen wil Woensdrecht zeker niet weglopen voor de verantwoordelijkheid om aan het vluchtelingenvraagstuk een bijdrage te leveren. “Het bovenstaande plan sluit goed aan bij de Woensdrechts aanpak, gezien de resultaten die onze gemeente de afgelopen maanden heeft geboekt in het wegwerken van de achterstand in de opvang van statushouders.”

B&W van Woensdrecht vinden de bijdrage van Woensdrecht in deze gedeelde aanpak dan ook realistisch. Dit blijkt onder meer uit de realisatie van verschillende huisvestingslocaties verspreid over de Woensdrechtse kernen, de maatschappelijke begeleiding door de welzijnsinstelling, de intensieve inzet van vrijwilligers en de initiatieven vanuit de bevolking.

You may also like...