Laagste inkomens worden ontzien bij huurverhoging

HOOGERHEIDE – Om mensen in een lastige financiële situatie verder te ontlasten, wordt er geen huurverhoging meer doorberekend aan huurders met de laagste inkomens.

Woningstichting Woensdrecht Archieffoto Regioactueel.nl

Wethouder Lars van der Beek en Koen van Haaren, Manager Wonen van Woningstichting Woensdrecht, hebben vandaag bekend gemaakt dat huurders met de laagste inkomens worden ontzien bij huurverhoging.

Aanleiding voor deze maatregel is het armoedebeleid dat de gemeente Woensdrecht voert.  De gemeente Woensdrecht roept partners op om ‘samen tegen armoede’ te strijden.
Woningstichting Woensdrecht wil in navolging van Stadlander bijdragen aan dit streven door de lasten van de betreffende groep mensen niet verder te verhogen.

Het gaat om huishoudens die kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen hebben gekregen. Woningstichting Woensdrecht heeft in het nieuwe huurbeleid opgenomen dat zij
voor deze groep ook geen huurverhoging zullen berekenen. Of mensen in aanmerking komen voor kwijtschelding hangt af van inkomsten, uitgaven, vermogen en omstandigheden.
De intakers aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide kunnen een dergelijke toets voor mensen uitvoeren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “Het gaat om een kwetsbare groep mensen die een verhoging van de lasten niet kan dragen. Ik ben blij dat we in Woningstichting
Woensdrecht een meedenkende partner hebben, die net zoals Stadlander wil voorkomen dat deze groep mensen nog dieper in de financiële problemen komt.

In de gemeente Woensdrecht komen zo´n 130 huishoudens in aanmerking voor deze regeling. Zij worden door Woningstichting Woensdrecht op de hoogte gesteld. Stadlander hanteert sinds 2015 deze regeling voor haar huurders.

You may also like...