Veel aandacht voor dementie in Woensdrecht

HUIJBERGEN – Dementie is ook in de gemeente Woensdrecht een steeds belangrijker onderwerp, dat bleek uit de hoge opkomst bij een bijeenkomst over dementie, donderdagavond in MFC De Kloek. Volgens stichting Alzheimer-Nederland stijgt het aantal mensen met dementie in Woensdrecht van 363 in 2015 naar 626 in 2030.

20160715-dementie

De vertoning van de film van “Mijn hoofd in eigen hand” was voor 60 inwoners van de Gemeente Woensdrecht aanleiding om rond 18.30 uur naar “MFC De Kloek” te komen. Pim Gielen, de maker van de film, was zelf aanwezig. De indringende film gaat over een dementerende man, en wat dementie voor hem betekende en wat het met hem deed. Afgezien van wat achtergrondgeluiden van de plaatselijke muziekvereniging, was het muisstil in de zaal tijdens de 50 minuten durende vertoning.

Tijdens de pauze bleek uit de vele gesprekken die er gevoerd werden dat de film veel losgemaakt had onder de aanwezigen. Na de pauze ging Pim Gielen in op de vele vragen die de aanwezigen aan hem stelden en gaf hij overduidelijk zijn eigen visie op dementie. Ervaringsdeskundigen uit de zaal herkenden veel van wat in de discussie naar voren kwam. Marga Esser,voorzitster van werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente sloot de avond om half elf af.

In de afgelopen periode is er in de gemeente Woensdrecht een lokaal netwerk opgezet waar gewerkt wordt aan taboedoorbreking rondom dementie, en een stem gegeven wordt aan mensen met dementie, deskundigheidsbevordering, ontmoeting tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers en ander burgers, respijtmogelijkheden voor mantelzorgers en vrijwilligersinzet. Ook wordt gewerkt aan de verspreiding en deling van kennis. De gemeente werkt hierin samen met de programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie (Brabantse netwerkorganisatie), een ouderenconsulent van de BWI, een vrijwillige cliëntondersteuner, een dementieconsulent van Thuiszorg West Brabant, een medewerker van de gemeente Woensdrecht, een medewerker van ZET en een aantal vrijwilligers.

Wethouder Lars van der Beek heeft afgelopen week een intentieverklaring met de programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie ondertekend. Wethouder Van der Beek geeft aan: “In het huidige beleid wordt veel waarde gehecht aan de eigen kracht en het netwerk van mensen. Het ontwikkelen van een dementievriendelijke gemeente draagt hieraan bij, doordat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in de eigen omgeving, ook wanneer de dementie in ernst toeneemt.”

You may also like...