Indrukwekkend afscheid van dominee Klaas Vos

OSSENDRECHT – Na een inspirerende afscheidsdienst ’s morgens in een volle kerk met meer dan 140 personen nam dominee Klaas Vos op Pinkstermiddag afscheid van de Protestantse Kerkgemeenschap te Ossendrecht.


Allerlei mensen kwamen hier Klaas een hand geven waaronder zelfs twee oud gemeenteleden uit zijn eerste gemeente in Vreeland. Uiteraard ontbraken oude bekenden niet, zij die inmiddels elders woonden waren in groten getale opgekomen.

Tijdens een sfeervolle receptie waarop live muziek gespeeld werd, waren er meerdere sprekers die op hun “eigen wijze” Klaas toespraken, uiteraard werd door de huidige voorzitter van de kerkenraad verteld hoe de gemeenteleden in hun nopjes waren met hun predikant wat tot uiting kwam in het afscheidscadeau. Ook kwam dominee Biemont aan het woord namens de collega’s, met name in de visitatorengroep kwam Klaas zijn bloemrijk woordgebruik ter sprake bij het notuleren.

De culturele avonden groep bedankte Klaas voor zijn bezielende leiding en ook de cantorij deed een duit in het zakje en zong de scheidende dominee toe, Gods zegen afroepend voor zijn toekomst door middel van een Ierse hymne.

Als dank liet Klaas Vos een liedbundel van eigen hand achter waarmee hij diverse mensen bedankte voor hun steun in zijn tijd in deze gemeente. Volgens eigen zeggen voelde hij zich hier “..welkom als in een warm bad..”

Na een drankje en een hapje werd de receptie afgesloten…

Tekst en foto’s: Leo den Heijer

You may also like...