Tien jaar HappyNezz vakantieweek

OSSENDRECHT – Voor zaterdag de 18e maart had Stichting HappyNezz de Volksabdij, waar elk jaar de vakantieweek wordt gehouden, alvast overgenomen. Deze zaterdag werd, met vrijwilligers, deelnemers en ouders van deelnemers, het tienjarig jubileum gevierd.

10 jaar Happynezz moest gevierd worden

’s Middags werd het jubileum eerst met de vrijwilligers gevierd. In de Volksabdij was voor de vrijwilligers een moordspel georganiseerd. Het thema was halloween en iedereen was in meer of mindere mate verkleed gekomen.

Na de gezellige middag met de vrijwilligers was er ’s avonds een receptie, met zo’n tweehonderd gasten in de vrolijk versierde zaal van de Volksabdij. Toen de meeste gasten gearriveerd waren kreeg voorzitster Linda Posthuma een microfoon en riep de oprichters van tien jaar geleden, die vanavond aanwezig waren,  bij elkaar voor in de zaal.

v.l.n.r. Piet Duyndam, Linda Posthuma
Luc en Anita Fokkens, Henny den Oude, Conny de Moor, Corry van Eekelen en Sabrina Somers

Ze vertelde dat Happynezz tien jaar geleden begon aan de keukentafel bij Anita en Luc Fokkens.
Na een verschil van inzicht tussen de werkgroep vakantieweken van Herwonnen Levenskracht en het bestuur wilden de leden van de werkgroep eigenlijk stoppen. Dat liep uiteindelijk anders want toen de vrijwilligers en de ouders van de deelnemers ervan hoorden vroegen deze, of de werkgroep toch niet door kon gaan met het organiseren van de vakantieweek.

Toen aan de keukentafel besloten was om zelfstandig de vakantieweek op te pakken moest er een naam bedacht worden. Terwijl ze erover aan het brainstormen waren, pakte Anita haar agenda. Op die agenda stond met grote letters “happiness”. Het doel van de vakantieweek is om de deelnemers en vrijwilligers blij te maken dus dat paste wel. Bovendien moest de vakantieweek een warm ‘Nest’ zijn. De naam van de Stichting HappyNezz was geboren.

Bij de oprichting van Stichting HappyNezz hadden ze helemaal niets, behalve de keukentafel. Daarom zijn ze direct begonnen met €200 per deelnemer te vragen. Dit was en is niet kostendekkend maar het wordt aangevuld door sponsors en donateurs en veel ouders geven ook meer dan de €200 zodat de vakantieweek toch elk jaar weer goed uitkomt.  Vanaf 2007 werd er dus in de Volksabdij de HappyNezz vakantieweek georganiseerd.

Conny de Moor en Linda Posthuma

Conny de Moor, één van de medeoprichters vertelde dat ook de ‘scheiding’ van Herwonnen Levenskracht achteraf goed uitgekomen is. Er zijn nu al tien jaar twee organisaties die voor de doelgroep, mensen vanaf een jaar of acht met een meervoudige handicap, een vakantieweek organiseren. Herwonnen Levenskracht doet dat met een vakantie buiten Woensdrecht terwijl HappyNezz juist de hele week alles vanuit en in Ossendrecht organiseert.

Zo is er keus voor de mensen en bovendien kunnen er nu niet één maar twee keer dertig mensen een vakantie vieren.
Ondertussen is de verhouding tussen Herwonnen Levenskracht en HappyNezz prima en zijn de organisatoren al eens bij elkaars vakantieweek op bezoek geweest.

Het organiseren van zo’n vakantieweek voor mensen met een meervoudige handicap is een hele opgaaf. Naast de 15 tot 20 man van de vaste kern zijn er in de vakantieweek zo’n 30 tot 40 vrijwilligers, die een week van hun vakantie opofferen om hun medemensen een fijne week te bezorgen. Naast de algemene organisatie is er een de sport en spel werkgroep, er is de medische dienst, een keukenploeg, een nachtwacht en nog veel meer te doen.

Niet alleen de deelnemers profiteren van de vakantieweek. Voor de gezinnen is het vaak een week om onbezorgd met de andere kinderen bezig te zijn.

Marianne van den Bosch bedankte Happynezz namens de ouders

Na de toespraak van Linda Posthuma vroeg ook één van de ouders, Marianne van den Bosch, of ze wat mocht zeggen.

Zij bedankte, namens de ouders van de deelnemers, de organisatie en de vele vrijwilligers voor het vele werk dat zij verzetten. Haar zoon bezoekt al jaren de vakantieweek en ondanks zijn problemen is er nog nooit wat misgegaan. Zij noemde met name de zorgvuldigheid waarmee door de vrijwilligers met medicatie en zorg omgegaan wordt.

Niet alleen de deelnemers profiteren van de vakantieweek. Voor de gezinnen is het vaak een week om onbezorgd met de andere kinderen bezig te zijn. Ook  Marianne van den Bosch kon dit beamen. Door het vertrouwen die ze na die jaren in de begeleiders heeft durfde ze zelfs, terwijl haar zoon meedeed met de vakantieweek, met de rest van het gezin op vakantie naar Zwitserland te gaan.

Gezellige drukte bij het jubileumfeest in de Volksabdij

De vakantieweek wordt elk jaar in de bouwvakvakantie gehouden, dit jaar van 31 juli tot 5 augustus.
Meer informatie over de vakantieweek is te vinden op de website van Stichting HappyNezz.

 

You may also like...