De Stappen en De Poorte samen onder nieuw dak

HOOGERHEIDE – Er is vervangende nieuwbouw nodig voor basisscholen De Stappen en De Poorte. Dat blijkt uit een onderzoek dat in april tot november van dit jaar uitgevoerd is in opdracht van het Woensdrechtse college.

20169420-stappen
Basisschool de Stappen aan de Bloemenlaan in Hoogerheide

Eerder dit jaar was het nog de vraag of er gerenoveerd zou worden, of dat nieuwbouw nodig is voor basisschool De Stappen in de wijk Heiakkers in Hoogerheide en basisschool De Poorte in Woensdrecht. Het laatst blijkt de meest duurzame en functionele oplossing. “Renovatie van de schoolgebouwen bleek op verschillende gebieden te beperkt. Vooral als je kijkt naar duurzaamheid, aansluiting bij het onderwijsconcept en voor (breder) gebruik van de gebouwen blijkt nieuwbouw noodzakelijk. Duidelijk is dat de scholen in één nieuw gebouw komen. Van een fusie tussen beide scholen is echter geen sprake. Vervolgonderzoek moet uitwijzen waar de school moet komen. Het is nog niet bekend of de gymzaal aan de Bloemenlaan in dit verhaal meegenomen wordt. Of de nieuwe school onderdak kan bieden aan andere maatschappelijke functies is ook onderwerp van vervolgonderzoek”, licht verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek toe.

Er is onder andere onderzoek gedaan naar de functionele en technische staat van de bestaande gebouwen, de financiën, de planperiode, de locatie van een eventuele nieuwe school en gezamenlijke huisvesting met peuterspeelzalen, kinderopvang en andere maatschappelijke functies.

“De plannen worden nu nadere ingevuld in overleg met alle betrokkenen partijen. We willen een mooi project realiseren waar draagvlak voor is vanuit alle betrokkenen”, zegt de wethouder. Een beoogde locatie kan hij nog niet noemen.

You may also like...