Openbare vergadering Dorpsplatform Putte

Op dinsdagavond werd in MFC De Biezen de openbare vergadering van Dorpsplatform Putte gehouden. Met circa vijfentwintig bezoekers moesten er zelfs nog een paar stoelen bij gehaald worden, dus de opkomst was niet slecht.

2015-07-07_PUT_Dorpsplatform

Om circa half acht werd de vergadering geopend en de vergadering begon met gastsprekers Ilse Stecher van de BWI, Peter Nuijten van “Zorg om Zorg” en Anyta Henze van de WMO Adviesraad. Zij gaven een toelichting over de samenwerking tussen deze instanties.
Om een hulpvraag op de goede plek te krijgen kan men rechtstreeks naar de BWI gaan, telefonisch of naar de Kromstraat in Hoogerheide, of anders via de lokale huisarts, wijkverpleegkundige of het huiskamer project.

Een hekel punt was de ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein. Met name in de Postbaan is er erg veel overlast van het zware vrachtverkeer maar de aanleg van de ontsluitingsweg laat door alle te volgen procedures nog een jaar op zich wachten. Als het opkopen van de benodigde percelen nog roet in het eten gooit zou het zelfs nog twee jaar kunnen duren.
Om de bewoners tegemoet te komen heeft wethouder Hans de Waal toegezegd om op korte termijn te onderzoeken of het mogelijk is om, door het tijdelijk instellen van éénrichtings verkeer, de overlast te beperken.

Voor wat betreft het Tervoplein werd meegedeeld dat het bestemmingsplan rond is. In augustus, na de bouwvak zal gestart worden en medio 2016 zou de MT naar de nieuwbouw kunnen verhuizen. Eind 2017 zouden dan de overige winkels in de tweede fase kunnen verhuizen en zal het parkeerterrein worden aangelegd, met er onder een grote waterberging ter voorkoming van wateroverlast.

Zoals al eerder op RegioActueel te lezen was, is er eindelijk een zebrapad in Putte. De vraag was nu of er geen verlichte palen bij geplaatst zouden kunnen worden maar voorlopig zouden de blauwe borden die er staan genoeg moeten zijn.

In Putte, als grensdorp, is er enige overlast van Belgen die hun plastic en glas bij de containers in Putte achterlaten. In overleg tussen de gemeente, SAVER en het dorpsplatform wordt nu gekeken of er een extra plek voor de containers gevonden kan worden, juist voor deze groep.
Op het nieuwe Tervoplein zal ook een ondergrondse container komen.

Het hertenkamp in Putte wordt tot het einde van het jaar nog door de gemeente onderhouden. Daarna is er geen budget meer voor maar er wordt nu geprobeerd om een stichting met vrijwilligers op te zetten om het hertenkamp te kunnen behouden.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal antwoorde op de vraag over de terugkoppeling op meldingen bij de gemeente dat er een nieuw systeem komt en dat hier de terugkoppeling goed geregeld zal zijn maar dat het nu in het oude systeem helaas nog niet optimaal is.

De secretaris van het dorpsplatform mevrouw van Gaal-Dingemans, gaf in de rondvraag nog aan dat alléén zaken die op papier of per email binnen komen in behandeling genomen kunnen worden.

You may also like...